STU pre Ukrajinu

STU sprostredkuje prácu pre kolegov z univerzít, našich študentov a ich rodinných príslušníkov z Ukrajiny

Na STU veríme, že je to práve práca, ktorá pomáha dvíhať ľudskú dôstojnosť a mohla by našim kolegom z ukrajinských univerzít a tiež našim študentom z Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom pomôcť nielen materiálne, ale aj ľudsky.

Nájdite si prácu

Na tejto stránke uverejňujeme pracovné ponuky pre ľudí z Ukrajiny, ktorí sú previazaní s našou univerzitou. Zároveň ponúkame kolegom a študentom z Ukrajiny možnosť uverejniť svoju vizitku, na základe ktorej ich môže zamestnávateľ priamo osloviť.

Inzerujte ponuky

Vítame akúkoľvek prácu – či už odbornú prácu pre našich zahraničných kolegov ale aj akékoľvek pomocné práce v administratíve, výrobných činnostiach alebo v prevádzke a službách pre ich rodinných príslušníkov ale aj brigádnickú prácu pre študentov.

Prácu hľadám

Prácu ponúkam