V prípade, prístupu k interným stránkam www.stupreukrajinu.sk, zo siete mimo STU použite prosím VPN.